Εν τη ρύμη τού λόγου

Το φαινόμενο της ανεργίας στην Κύπρο σήμερα

Μια συζήτηση για το φαινόμενο της ανεργίας στην Κύπρο σήμερα, τις προοπτικές που προσφέρει το σχέδιο της ΑΝΑΔ και οι ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας, καθώς και τη σχέση ανεργίας και κατάθλιψης.

Επιμέλεια-παραγωγή: Ελίνα Βασίλη, Νικολίνα Φραγκουλλίδου