Περί νεολαίας

Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το σχέδιο νεανικής επιχειρηματικότητας κάτω από το δημοσιογραφικό μικροσκόπιο. Ποια τα χαρακτηριστικά του σχεδίου και  ποιοι οι στόχοι του; Μέσα από τη συζήτηση με αρμόδιους του υπουργείου αλλά και με νέους επιχειρηματίες, εξετάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί κάποιος από το σχέδιο αλλά και οι πιθανές «παγίδες» που μπορεί να κρύβει.

Επιμέλεια παραγωγή: Μαρία Αθανασίου, Ερατώ Μιχαήλ