ΠΙΣΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΛΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑ

Χθες ,στις 15 Νοέμβριου από τις 19:30 μέχρι και τις 21:00 , πραγματοποιήθηκε ένα φωτογραφικό αφιέρωμα από τον με τίτλο «Ψυχιατρικά Ιδρύματα: Ιστορική αναδρομή και προβολή φωτογραφιών» . Συμφώνα με […]

Read Article →